Formularz Rejestracji

Uwaga!! Rejestracja zamknięta.

This form is closed

Termin: 11 – 12 marca 2022

Koszt uczestnictwa*:

Opłata za udział online

200 zł z VAT

Opłata standardowa

300 zł z VAT

Opłata standardowa + nocleg

500 zł z VAT

* Dla aktywnych członków PTB (z opłaconą składką członkowską za 2022 rok) koszt uczestnictwa jest pomniejszony o 100 zł.

Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić na rachunek bankowy

RART:

BNP Paribas: 30 1600 1172 1806 3230 1000 0001

z dopiskiem: „imię, nazwisko, RART 2022”